Logg inn Registrer din bedrift
Hva er sykkelvennlig arbeidsplass?
For å oppmuntre arbeidsplasser til å gjøre det lett å velge sykkelen til jobb, arrangerer Miljøpakken «Sykkelvennlig arbeidsplass». Alle arbeidsplasser i Trondheim kan delta og det er helt gratis!

Vi har laget en oversikt over tiltak bedrifter kan ta for å bedre sine forhold. Etterhvert som bedrifter gjennomfører nok tiltak, vil de bli kvalifisert som en sykkelvennlig arbeidsplass. De kan deretter fortsette å forbedre sine sykkelforhold for å klatre videre og menge seg med Trondheims mest sykkelvennlige bedrifter.

Ofte stilte spørsmål
Hvem kan være med?
Vi vil være med. Hvordan kommer vi i gang?
Hvor finner vi tips til hva vi kan gjøre på vår arbeidsplass?
Hvor mye tid må vi sette av for å være med?
Hvilke tiltak får arbeidsplassen poeng for?
Hvem kan være med?

Alle arbeidsplasser i Trondheim kan delta for å bli en sykkelvennlig arbeidsplass. Arbeidsplasser kan være både private bedrifter, organisasjoner eller offentlige virksomheter. Noen bedrifter og organisasjoner er store og spredt på forskjellige lokasjoner. Hver enkelt lokasjon kan være med som deltaker, altså kan en bedrift eller organisasjon ha flere deltakere.

Vi vil være med. Hvordan kommer vi i gang?

Dere avgjør selv hvordan dere vil legge opp arbeidet og hvor mye tid og ressurser dere kan sette av for å oppfylle kriteriene. Her er et forslag til en kom-i-gang-liste som passer for de fleste arbeidsplasser:

1. Begynn med å registrere arbeidsplassen deres her på nettsida for å delta. Legg inn logoen deres for å bli synlig sammen med de andre arbeidsplassene som deltar.
2. Pek ut en sykkelleder på arbeidsplassen.
3. Gå gjennom kriteriene og merk av det som allerede er på plass hos dere. Ta en titt på kriteriene som ikke kan merkes av ennå, og vurder hvilke tiltak dere vil gjennomføre i tiden framover for å gjøre arbeidsplassen enda mer sykkelvennlig.

Det kan være god starthjelp i å kontakte Miljøpakkens reiserådgivere. De kommer gjerne på besøk for å hjelpe dere i gang. De kan blant annet gjennomføre en enkel nettbasert reisevaneundersøkelse, samt komme med tips og råd til hvordan arbeidsplassen kan bli mer sykkelvennlig.

Hvor finner vi tips til hva vi kan gjøre på vår arbeidsplass?

Høsten 2016 ble det laget en rapport over årets mest sykkelvennlige arbeidsplasser. Her er det mange gode råd å plukke opp.

To ønsker går igjen når vi spør jobbsyklistene om hva slags tilrettelegging de ønsker på arbeidsplassen. Det ene er trygg sykkelparkering, gjerne innendørs og med adgangskontroll. Den andre gjengangeren er ønsket om en mulighet for dusjing og klesskift. Garderober med dusjer, gjerne med egne, låsbare skap står høyt i kurs.

Hvor mye tid må vi sette av for å være med?

Hvor mye tid dere vil sette av er opp til hver enkelt arbeidsplass, og avhenger av hvilket nivå dere sikter dere inn på og hvor sykkelvennlige dere er i utgangspunktet.

Hvilke tiltak får arbeidsplassen poeng for?

Parkering

– Arbeidsplassen har utendørs sykkelparkering (1)

– Sykkelparkering under tak med mulighet for å låse fast sykkelen (2)

– Sykkelparkering i et låst rom/avlåst areal med adgangskontroll (3)

– Arbeidsplassen tar minst 700 kroner i parkeringsavgift per måned (4)

– Arbeidsplassen har maks fem prosent parkeringsdekning for bil (5)

Sykkelkultur

– Sykkelinformasjon på interne kommunikasjonskanaler (1)

– En sykkelansvarlig har ansvar for service, sykkelutstyr, motivasjon o.l. (2)

– Personer i ledende stillinger sykler til jobb/i tjeneste (2)

– Vi har en policy som oppfordrer til tjenestereiser med sykkel (2)

– Parkeringsavgift går til finansiering av sykkelsatsingen (3)

Aktiviteter

– Vi har aktiviteter for å oppmuntre til sykling (2)

– Vi arrangerer sykkelservice for alle ansatte (2)

– Vintersyklingsarrangement som oppfordrer til å sykle om vinteren (2)

– Vi måler regelmessig antall ansatte som sykler til jobb/i tjeneste (3)

Fasiliteter

– Garderobe på arbeidsplassen som de ansatte kan bruke (1)

– Bedriften tilbyr mulighet for å spyle eller vaske sykkelen (2)

– Olje, sykkelpumpe, lappesaker og ekstra slanger tilgjengelig på arbeidsplassen (2)

– Bedriften har tørkerom eller tørkeskap (2)

– Vi har garderober med dusjer og personlige skap for oppbevaring av klær (3)

– Vi har egne sykler/elsykler som ansatte kan bruke på tjenestereiser (3)

 

Logg inn Registrer din bedrift