Logg inn Registrer din bedrift
Hva er sykkelvennlig arbeidsplass?
For å oppmuntre arbeidsplasser til å gjøre det lett å velge sykkelen til jobb, har Miljøpakken opprettet «Sykkelvennlig arbeidsplass». Alle arbeidsplasser i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Orkland og Skaun kan delta – og det er helt gratis!

Initiativet fungerer slik at det er satt opp en rekke tiltak bedriften kan gjennomføre for å bli mer sykkelvennlig, som gir poeng i en uoffisiell konkurranse mellom alle deltakende bedrifter. Den enkelte bedrift registrerer selv hvilke tiltak som er gjennomført i egen bedrift, via nettsiden. Bedriften kan fortsette å forbedre sine sykkelforhold og registrere flere tiltak som gjennomføres etter hvert.
Bedriften oppnår utmerkelsen “Sykkelvennlig arbeidsplass” dersom den har krysset av for tiltak som gir en samlet poengscore på minimum 15 poeng. Når den samlede poengscoren er 30 poeng eller mer oppnår bedriften utmerkelsen “Fyrtårn”. Bedrifter med poengscore under 15 poeng er “Deltaker”.

Hvert år gjøres det tre kåringer av bedrifter som har utmerket seg spesielt.
● “Årets sykkelvennlig arbeidsplass” er bedriften med den høyeste poengscoren.
● “Årets klatrer” er den bedriften som har hatt størst poengvekst fra i fjor til i år.
● “Årets nykommer” er den bedriften som har den høyeste poengscoren blant
bedriftene som meldte seg på initiativet inneværende år.

Vi har laget en oversikt over tiltak bedrifter kan gjennomføre for å gjøre det enklere og mer attraktivt for ansatte å sykle til og fra jobb. Etter hvert som bedrifter gjennomfører nok tiltak, vil de bli kvalifisert som en sykkelvennlig arbeidsplass. De kan deretter fortsette å forbedre sine sykkelforhold for å klatre videre og bli en av byregionens mest sykkelvennlige bedrifter.

Ofte stilte spørsmål
Hvem kan være med?
Vi vil være med. Hvordan kommer vi i gang?
Hvor finner vi tips til hva vi kan gjøre på vår arbeidsplass?
Hvor mye tid må vi sette av for å være med?
Hvilke tiltak får arbeidsplassen poeng for?
Hvem kan være med?

Alle bedrifter i Malvik, Melhus, Stjørdal, Orkland, Skaun og Trondheim kan delta i Sykkelvennlig arbeidsplass. Bedriftene kan være private, offentlige eller organisasjoner. Noen bedrifter og organisasjoner er store og spredt på forskjellige lokasjoner. Hver enkelt lokasjon kan være med som deltaker. Med andre ord kan en og samme bedrift eller organisasjon ha flere deltakere.

Vi vil være med. Hvordan kommer vi i gang?

Dere avgjør selv hvordan dere vil legge opp arbeidet og hvor mye tid og ressurser dere ønsker å sette av for å oppfylle kriteriene. Her er et forslag til en kom-i-gang-liste som passer for de fleste bedrifter:

  1. Begynn med å registrere bedriften deres her på nettsida. Legg inn logoen deres for å profilere dere sammen med de andre bedriftene som deltar.
  2. Pek ut en sykkelleder på arbeidsplassen.
  3. Gå gjennom kriteriene og merk av det som allerede er på plass hos dere. Ta en titt
  4. på resten av kriteriene, og vurder hvilke tiltak dere vil gjennomføre i tiden fremover for å gjøre arbeidsplassen enda mer sykkelvennlig.
Hvor finner vi tips til hva vi kan gjøre på vår arbeidsplass?

To ønsker går igjen når vi spør jobbsyklistene om hva slags tilrettelegging de ønsker på arbeidsplassen. Det ene er trygg sykkelparkering, gjerne innendørs og med adgangskontroll. Den andre gjengangeren er ønsket om mulighet for dusjing og klesskift. Garderober med dusjer, gjerne med egne, låsbare skap står høyt i kurs.

Det kan være en god starthjelp å kontakte Miljøpakkens mobilitetsrådgivere. De kan gi tips via e-post eller komme på besøk for å hjelpe dere i gang. De kan blant annet gjennomføre en enkel nettbasert reisevaneundersøkelse, samt komme med tips og råd til hvordan arbeidsplassen kan bli mer sykkelvennlig. Mobilitetsrådgiverne kan nås på e-postadressen mobilitetsradgiver.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no

Hvor mye tid må vi sette av for å være med?

Hvor mye tid dere vil sette av er opp til dere, basert på ambisjonsnivå og hvordan dere ligger an i dag.

Hvilke tiltak får arbeidsplassen poeng for?

Parkering

– Utendørs sykkelparkering (1 poeng)

– Sykkelparkering under tak med mulighet for å låse fast sykkelen (2)

– Sykkelparkering i et låst rom/avlåst areal med adgangskontroll (3)

– Arbeidsgiver tar minst 700 kroner i avgift per måned for bilparkering (4)

– Arbeidsplassen har maks fem prosent parkeringsdekning for bil (5)

Sykkelkultur

– Sykkelinformasjon på interne kommunikasjonskanaler (1)

– En sykkelansvarlig har ansvar for service, sykkelutstyr, motivasjon o.l. (2)

– Personer i ledende stillinger sykler til jobb/i tjeneste (2)

– Policy som oppfordrer til tjenestereiser med sykkel (2)

– Parkeringsavgift går til finansiering av sykkelsatsingen (3)

Aktiviteter

– Aktiviteter for å oppmuntre til sykling (2)

– Arrangerer sykkelservice for alle ansatte (2)

– Vintersyklingsarrangement som oppfordrer til å sykle om vinteren (2)

– Måler regelmessig antall ansatte som sykler til jobb/i tjeneste (3)

Fasiliteter

– Garderobe på arbeidsplassen som de ansatte kan bruke (1)

– Mulighet for å spyle eller vaske sykkelen (2)

– Olje, sykkelpumpe, lappesaker og ekstra slanger er tilgjengelig på arbeidsplassen (2)

– Tørkerom eller tørkeskap (2)

– Garderober med dusjer og personlige skap for oppbevaring av klær (3)

– Egne sykler/elsykler som ansatte kan bruke på tjenestereiser (3)

Logg inn Registrer din bedrift