Logg inn Registrer din bedrift

Selberg Arkitekter AS

Bygg og anlegg
Sykkelleder
Guro Aarø Ianssen
Utmerkelser
Fyrtårn
SVA
Deltaker
Årets SVA
Klatrer
Nylig tiltak

Tiltak

13 poeng

Fyrtårn

30 poeng
13
Tiltak
2
Aktiviteter
30
Poeng

Parkering

Sykkelkultur

Aktiviteter

Fasiliteter

Parkering

Utendørs parkering

Vi har utendørs sykkelparkering.
1

Kort avstand til parkering

Vår sykkelparkering befinner seg i umiddelbar nærhet til inngangsparti eller garderobe.
1

Utendørsparkering er med tak

Vi har utendørs sykkelparkering under tak med mulighet for å låse fast sykkelen. Antall plasser tilpasset behov.
2

Utendørsparkering er trygg

Vi har trygg utendørs sykkelparkering hvor det er mulighet for å låse inn sykkelen.
2

Innendørs sykkelparkering

Vi har sykkelparkering i et låst rom/avlåst areal med adgangskontroll. Antall plasser tilpasset behov.
5

Gjesteparkering

Vi har sykkelparkering for gjester/besøkende.
1
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Sykkelkultur

Intern sykkelinformasjon

Vi har sykkelinformasjon (arrangementer, fasiliteter o.l.) på interne kommunikasjonskanaler.
2

Sykkelansvarlig

Vi har en sykkelansvarlig som har ansvar for service, sykkelutstyr, informasjon, arrangement, motivasjon o.l.
2

Ledere sykler

Personer i ledende stillinger sykler til jobb/i tjeneste.
1

Sykkelpolicy

Vi har en policy som oppfordrer til tjenestereiser med sykkel.
2

Kilometergodtgjørelse for sykkel

Vi utbetaler kilometergodtgjørelse til ansatte som sykler, eller gir annen økonomisk kompensasjon.
1

Sykling inkludert i arbeidstiden

Vi inkluderer sykling til jobb og/eller dusjing i arbeidstiden én eller flere dager i uka.
1
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Aktiviteter

Oppmuntrende aktiviteter

Vi har aktiviteter for å oppmuntre til sykling som f.eks. sykkelturer, felles spinning, sykle-til-jobben-aksjon eller sykkelfadder for nyansatte.
2

Årlig sykkelservice

Vi arrangerer årlig sykkelservice for alle ansatte.
3

Mer enn én årlig sykkelservice

Vi arrangerer sykkelservice mer enn én gang i året eller lar ansatte booke tid for sykkelservice som vi sponser.
1

Vintersyklingsarrangement

Vi gjennomfører vintersyklingsarrangement som oppfordrer våre medarbeidere til å sykle om vinteren.
2

Måling av antall

Vi måler regelmessig antall ansatte som sykler til jobb/i tjeneste. Ved hjelp av reisevaneundersøkelse eller andre metoder.
2

Tilskuddsordning

Vi gir tilskudd til kjøp av sykkel, piggdekk til sykkel eller annet utstyr.
2

Loggføring av antall km

Vi legger til rette for at våre ansatte kan loggføre antall syklede kilometer i et felles system/app for å motivere hverandre og seg selv.
1
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Fasiliteter

Garderobe

Vi har garderobe som de ansatte kan bruke.
1

Spyl og vask av sykkel

Vi tilbyr mulighet for å spyle eller vaske sykkelen.
2

Utstyr for vedlikehold

Vi har olje, sykkelpumpe, lappesaker og ekstra slanger tilgjengelig på arbeidsplassen.
2

Tørkerom/-skap

Vi har tørkerom eller tørkeskap.
2

Mulighet for å lade elsykkel

Det er mulighet for å lade elsykkel i umiddelbar nærhet til sykkelparkering.
2

Garderobe har dusj og skap

Vi har garderober med dusjer og personlige skap for oppbevaring av klær.
3

Sykler/elsykler

Vi har egne sykler/elsykler som ansatte kan bruke på tjenestereiser.
4
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.
Logg inn Registrer din bedrift