Logg inn Registrer din bedrift

MainTech As

Konsulent og rådgivning
Sykkelleder
Pål M. Høien
Utmerkelser
Fyrtårn
SVA
Deltaker
Årets SVA
Klatrer
Nylig tiltak

Tiltak

13 poeng

Fyrtårn

30 poeng
9
Tiltak
1
Aktiviteter
19
Poeng

Parkering

Sykkelkultur

Aktiviteter

Fasiliteter

Parkering

Utendørs sykkelparkering

Arbeidsplassen har utendørs sykkelparkering.
1

Sykkelparkering under tak

Arbeidsplassen har sykkelparkering under tak med mulighet for å låse fast sykkelen. Antall plasser tilpasset behov.
2

Innendørs sykkelparkering

Arbeidsplassen har sykkelparkering i et låst rom/avlåst areal med adgangskontroll. Antall plasser tilpasset behov.
3

Avgiftsbelagt parkering for bil

Arbeidsplassen tar minst 700 kroner i parkeringsavgift per måned. Vi oppfordrer til dagbetaling, da dette stimulerer til mer variert reisemåte. Månedsbetaling gjør det "lønnsomt" å kjøre bil hver dag.
4

Lav parkeringsdekning for bil

Arbeidsplassen har maks fem prosent parkeringsdekning for bil.
5
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Sykkelkultur

Intern sykkelinformasjon

Vi har sykkelinformasjon (arrangementer, fasiliteter o.l.) på interne kommunikasjonskanaler.
1

Sykkelansvarlig

Vi har en sykkelansvarlig som har ansvar for service, sykkelutstyr, informasjon, arrangement, motivasjon o.l.
2

Ledere sykler

Personer i ledende stillinger sykler til jobb/i tjeneste.
2

Sykkelpolicy

Vi har en policy som oppfordrer til tjenestereiser med sykkel.
2

P-avgift finansierer sykkelsatsingen

Inntekter fra parkeringsavgift går til finansiering av sykkelsatsingen.
4
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Aktiviteter

Oppmuntrede aktiviteter

Vi har aktiviteter for å oppmuntre til sykling som f.eks. sykkelturer, Sykle til jobben-aksjon eller sykkelfadder for nyansatte.
2

Sykkelservice

Vi arrangerer sykkelservice for alle ansatte med jevne mellomrom.
2

Vintersyklingsarrangement

Vi gjennomfører vintersyklingsarrangement som oppfordrer våre medarbeidere til å sykle om vinteren.
2

Måling av antall

Vi måler regelmessig antall ansatte som sykler til jobb/i tjeneste.
3
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Fasiliteter

Garderobe

Garderobe på arbeidsplassen som de ansatte kan bruke.
1

Spyl og vask av sykkel

Bedriften tilbyr mulighet for å spyle eller vaske sykkelen.
2

Utstyr for vedlikehold

Vi har olje, sykkelpumpe, lappesaker og ekstra slanger tilgjengelig på arbeidsplassen.
2

Tørkerom/-skap

Bedriften har tørkerom eller tørkeskap.
2

Garderobe m/dusj og skap

Vi har garderober med dusjer og personlige skap for oppbevaring av klær.
3

Sykler/elsykler

Vi har egne sykler/elsykler som ansatte kan bruke på tjenestereiser.
3
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.
Logg inn Registrer din bedrift