Logg inn Registrer din bedrift

Bybroen vgs

Forskning og utdanning
Sykkelleder
Silja E. Bogfjellmo
Utmerkelser
Fyrtårn
SVA
Deltaker
Årets SVA
Klatrer
Nylig tiltak

Tiltak

13 poeng

Fyrtårn

30 poeng
8
Tiltak
0
Aktiviteter
15
Poeng

Parkering

Sykkelkultur

Aktiviteter

Fasiliteter

Parkering

Utendørs parkering

Vi har utendørs sykkelparkering.
1

Kort avstand til parkering

Vår sykkelparkering befinner seg i umiddelbar nærhet til inngangsparti eller garderobe.
1

Utendørsparkering er med tak

Vi har utendørs sykkelparkering under tak med mulighet for å låse fast sykkelen. Antall plasser tilpasset behov.
2

Utendørsparkering er trygg

Vi har trygg utendørs sykkelparkering hvor det er mulighet for å låse inn sykkelen.
2

Innendørs sykkelparkering

Vi har sykkelparkering i et låst rom/avlåst areal med adgangskontroll. Antall plasser tilpasset behov.
5

Gjesteparkering

Vi har sykkelparkering for gjester/besøkende.
1
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Sykkelkultur

Intern sykkelinformasjon

Vi har sykkelinformasjon (arrangementer, fasiliteter o.l.) på interne kommunikasjonskanaler.
2

Sykkelansvarlig

Vi har en sykkelansvarlig som har ansvar for service, sykkelutstyr, informasjon, arrangement, motivasjon o.l.
2

Ledere sykler

Personer i ledende stillinger sykler til jobb/i tjeneste.
1

Sykkelpolicy

Vi har en policy som oppfordrer til tjenestereiser med sykkel.
2

Kilometergodtgjørelse for sykkel

Vi utbetaler kilometergodtgjørelse til ansatte som sykler, eller gir annen økonomisk kompensasjon.
1

Sykling inkludert i arbeidstiden

Vi inkluderer sykling til jobb og/eller dusjing i arbeidstiden én eller flere dager i uka.
1
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Aktiviteter

Oppmuntrende aktiviteter

Vi har aktiviteter for å oppmuntre til sykling som f.eks. sykkelturer, felles spinning, sykle-til-jobben-aksjon eller sykkelfadder for nyansatte.
2

Årlig sykkelservice

Vi arrangerer årlig sykkelservice for alle ansatte.
3

Mer enn én årlig sykkelservice

Vi arrangerer sykkelservice mer enn én gang i året eller lar ansatte booke tid for sykkelservice som vi sponser.
1

Vintersyklingsarrangement

Vi gjennomfører vintersyklingsarrangement som oppfordrer våre medarbeidere til å sykle om vinteren.
2

Måling av antall

Vi måler regelmessig antall ansatte som sykler til jobb/i tjeneste. Ved hjelp av reisevaneundersøkelse eller andre metoder.
2

Tilskuddsordning

Vi gir tilskudd til kjøp av sykkel, piggdekk til sykkel eller annet utstyr.
2

Loggføring av antall km

Vi legger til rette for at våre ansatte kan loggføre antall syklede kilometer i et felles system/app for å motivere hverandre og seg selv.
1
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Fasiliteter

Garderobe

Vi har garderobe som de ansatte kan bruke.
1

Spyl og vask av sykkel

Vi tilbyr mulighet for å spyle eller vaske sykkelen.
2

Utstyr for vedlikehold

Vi har olje, sykkelpumpe, lappesaker og ekstra slanger tilgjengelig på arbeidsplassen.
2

Tørkerom/-skap

Vi har tørkerom eller tørkeskap.
2

Mulighet for å lade elsykkel

Det er mulighet for å lade elsykkel i umiddelbar nærhet til sykkelparkering.
2

Garderobe har dusj og skap

Vi har garderober med dusjer og personlige skap for oppbevaring av klær.
3

Sykler/elsykler

Vi har egne sykler/elsykler som ansatte kan bruke på tjenestereiser.
4
Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.
Logg inn Registrer din bedrift